โพสต์มุมกระดาษแข็ง

» Tags » cardboard corner post

3*70*70มม,ตัวป้องกันขอบกลม,ตัวป้องกันมุมกระดาษแข็งม้วน

3*70*70มม,ตัวป้องกันขอบกลม,ตัวป้องกันมุมกระดาษแข็งม้วน

ตัวป้องกันขอบกลม,อ้างถึงตัวป้องกันมุมกระดาษแข็งคอยล์,ตัวป้องกันกระดาษซิกแซก, สามารถปรับแต่งได้, ใช้ปกป้องผลิตภัณฑ์ Round เสมอ,เช่น คอยล์อลูมิเนียม เป็นต้น. V-Stix edge protectors help maintain product integrity during shipment and storage. ตัวป้องกันขอบเรียกอีกอย่างว่าตัวป้องกันมุม, vboard, ยามมุม, และโปรไฟล์. Lightweight and heavy-duty edge protectors help provide additional column