bài góc bìa cứng

» Tags » cardboard corner post

3*70*70mm,bảo vệ cạnh tròn,Cuộn bảo vệ góc các tông

3*70*70mm,bảo vệ cạnh tròn,Cuộn bảo vệ góc các tông

bảo vệ cạnh tròn,tham khảo Bảo vệ góc các tông cuộn,bảo vệ giấy ngoằn ngoèo, nó có thể được tùy chỉnh, luôn được sử dụng để bảo vệ các sản phẩm Tròn,như cuộn nhôm, v.v.. V-Stix edge protectors help maintain product integrity during shipment and storage. edge protectors are also referred to as corner protectors, vboard, bảo vệ góc, và hồ sơ. Lightweight and heavy-duty edge protectors help provide additional column